ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೌರ್ಯ ಮಾಡು

  1. (ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಮಾಡು)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ