ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಮ್ಮುಂಡಿ

  1. ಚಿಮ್ಮುಂಡಿ ಹುಳ; ಚಿಮ್ಮುಂಡಿಯ ಗದ್ದಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಚಿಮ್ಮುಂಡಿ