ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿತ್ರಗಾರನ ಕುಂಚ

  1. ತೂಲಿಕೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: