ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲುವೆ

  1. ಕಡಂಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ