ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕ

  1. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಂಬೋಧನೆ, ಕಿರಿಯ, ಸಣ್ಣಕುಮಾರ, ಕಿರು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕ

  1. ಚಿಕ್ಕ ಊರು; ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕ

  1. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ; ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕ

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಚಿಕ್ಕ&oldid=663402" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ