ಚಾವಣಿಯ ಇಳಿಜಾರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಾವಣಿಯ ಇಳಿಜಾರು

  1. ಚಾವಣಿಯ ಇಳಕಲು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ