ಚಲನೆ ತಡೆಯುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಲನೆ ತಡೆಯುವುದು

  1. ನಿಲುಗಡೆ,ತಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ