ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ

  1. ರಾಣಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ