ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ

  1. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ,ಹಠಾತ್ತಾಗಿ
    ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ