ಗೊಜಗುಟ್ಟುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಜಗುಟ್ಟುವುದು

  1. ಬಡಬಡಿಕೆ
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ