ಗೆಂಟು

  1. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಗೆಂಟಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಂಟು

  1. ಆತ ಈಗ ನನಗೆ ಗೆಂಟಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಂಟು

  1. ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಗೆಂಟು ತುಂಬಾ ಇದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಂಟು

  1. ಗೆಂಟಾಗು; ಗೆಂಟಿಸು; ಗೆಂಟುಹೋಗು; ಗೆಂಟ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಂಟು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಂಟು

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಂಟು

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗೆಂಟು&oldid=186003" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ