ಗುರುತಿನ ಬಿಲ್ಲೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರುತುಬಿಲ್ಲೆ

  1. ಗುರುತು,ಲಾಂಛನ,ಚಿಹ್ನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ