ಗುರಿ

 1. ತಲುಪುದಾಣ, ಧ್ಯೇಯ
 2. ಗಮ್ಯ
  ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿ; ಗುರಿಮುಟ್ಟು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. ಗುರಿಯಿಡು; ಗುರಿಯಾಗು; ಗುರಿಮುಟ್ಟು; ಗುರಿಹಿಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇದೆಯೋ ?

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗುರಿ&oldid=670547" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ