ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. ತಲುಪುದಾಣ
  ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರಿಯೂ ಇಲ್ಲ.
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿ; ಗುರಿಮುಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. ಗುರಿಯಿಡು; ಗುರಿಯಾಗು; ಗುರಿಮುಟ್ಟು; ಗುರಿಹಿಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇದೆಯೋ ?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗುರಿ&oldid=654412" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ