ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಾನ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ