ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದವರು ಯಾರು ?
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. English: blow, en:blow
 1. English: rap, en:rap

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದು; ಗುದ್ಡಾಡು; ಗುದ್ದಾ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. ಗಾಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ ಮಗುಚಿಬಿತ್ತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. ಗುದ್ದುಹಾಕು; ಗುದ್ದಾಡು; ಗುದ್ದಿದ ಗುದ್ದು; ಗುದ್ದರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. ಇಲಿಯ ಗುದ್ದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದು

 1. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗುದ್ದು&oldid=532223" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ