ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದುಗುದಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ