ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡು

  1. ತಾಟಿಸು, ಗುಣಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ