ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಜ್ಜುಗರೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ