ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಂಪುಗೂಡಿಸು

  1. ಗುಟ್ಟಂಗುಡಿಸು,ಗುಡ್ಡೆಮಾಡು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ