ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಂಗಾಡದಕೋಣೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ