ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿಹೊದಿಕೆ

  1. ವಾತಾವರಣ,ವಾಯುಮಂಡಲ,ಸುತ್ತಾವಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ