ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ

  1. ನಿರ್ವಾತ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ