ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿತೇರು

  1. ವಿಮಾನ,ಏರೋಪ್ಲೇನು,ನಡೆಮಾಡ,ಹಾರ‍್ಕೆ,ಬಾನೋಡ,ಪಾರು
    _________________
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಗಾಳಿತೇರು

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿತೇರು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ