ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾರುಗೆಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ