ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದು

  1. ____________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ