ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಸ್ತು ತಿರುಗು

  1. ಪಹರೆ ಇರು,ಕಾವಲು ಕಾಯು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ