ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಿಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ