ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ

  1. ಭಾವ,ಬಾವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ