ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವನು

ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವನು

  1. ದಂಡಿ,ಕಟ್ಟಿಗೆಕಾರ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: