ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಳಲಂಜಿಕೆ

  1. ಕೊಳಲುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆದರಿಕೆ
    ______________


ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ