ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಳಲಂಜಿಕೆ

  1. ಕೊಳಲುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆದರಿಕೆ
    ______________


ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ