ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಯ್ಯು

  1. ಕೆಯ್ಕೊಯ್ಯು; ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಯ್ಯು

  1. ಗರಗಸದಿಂದ ಮರ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಯ್ಯು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಯ್ಯು

  1. ಹುಲ್ಲುಕೊಯ್ಯು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಯ್ಯು

  1. ಗಿಡದಿಂದ ಹೂ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೊಯ್ಯು&oldid=654277" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ