ಕೊನೆಯದಲ್ಲದ ಕಳೆವು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆಯದಲ್ಲದ ಕಳೆವು

  1. ತಡೆ,ನಿಲುಗಡೆ
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ