ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಸೆರೆಹಿಡಿ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ