ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಸೆರೆಯಾಗು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ