ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಸೆರೆಗೈ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ