ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಸಾಗದಿರು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ