ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಮುದುರು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ