ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈನಿಲ್ಲು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ