ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಕೊಕ್ಕರಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ