ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಕಟ್ಟಿಹೋಗು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ