ಕೇಳ್ವಿ ಗುರುತು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೇಳ್ವಿ ಗುರುತು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. question mark, en:question mark
  2. ?, en:?


 
ಕೇಳ್ವಿ ಗುರುತು