ಕೆಲಸದ ನಿಲುಗಡೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಲಸದ ನಿಲುಗಡೆ

  1. (ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ)ಕಾರ್ಯದ ತಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ