ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಯ್ಮೀರುಹ

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ