ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಮ್ಮುವಿಕೆ

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ