ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಡವು

 1. ಬಿಸಾಡು,ಸುರಿ,ದಬ್ಬು,ತಳ್ಳು
 2. ರಾಶಿ ಹಾಕು,ಧೊಪ್ಪನೆ ಬೀಳಿಸು
  _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಡವು

 1. ಹಳೇ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಡವು

 1. ತಡೆಗೆಡವು ; ತೂತುಗೆಡವು ; ಬೀಳುಗೆಡವು ; ಕೆಡವಗೊಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಡವು

 1. ಬೀಳು ಗೆಡವು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಡವು

 1. ಆತನನ್ನು ಕೆಡವಲು ನಾವೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಡವು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಡವು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಡವು

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೆಡವು&oldid=280976" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ