ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡಿಕ್ಕು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ