ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡಲೊಟ್ಟು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ