ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡಲಿಕ್ಕು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ