ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಲದ ಹಿರಿಯರು

  1. ದೈವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ