ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುದುರು

 1. ________________
  ಕುತ್ತದಿಂದ ತುಸು ಕುದುರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
  ಯ್ಗುದುರು; ಹೊಳೆಯ ಕುದುರು
  ________________
  ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುದುರು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುದುರು

 1. ಹೊಳೆಯ ನಡುವಿನ ಕುದುರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುದುರು

 1. ಅವರ ಮನೆ ಒಂದು ಕುದುರಿನಲ್ಲಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುದುರು

 1. ಆತನ ಕೆಲಸ ಕುದುರಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುದುರು

 1. ಆತನ ಬದುಕು ಈಗತಾನೇ ತುಸು ಕುದುರಲು ತೊಡಗಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುದುರು

 1. ಕುದುರು ತೊಳೆದು ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯಬೇಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕುದುರು&oldid=532429" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ